img

 

Nepal to kraj o pięknych krajobrazach oraz niezwykłej różnorodności etnicznej i kulturowej. Usytuowany w Południowej Azji graniczy z Tybetańskim Autonomicznym Regionem Chin od północy oraz z Indiami od południa, wschodu i zachodu. Nepal zajmuje powierzchnię 147 191 km2. Pośród krajów azjatyckich Nepal uznawany jest za najbardziej fascynujący i atrakcyjny cel turystyczny.

 

Ponad 80% Nepalu pokrywają góry. Na terytorium tego kraju wznosi się osiem z czternastu najwyższych szczytów na naszej planecie, o wys. powyżej 8000m. n.p.m., w tym góra gór Mount Everest (8848m. n.p.m.). Nepal jest znany równiez z miejsca narodzenia Buddy, który przyszedł na świat w miejscowości Lumbini, przy południowej granicy z Indiami. Lumbini jest celem licznych pielgrzymek religijnych, gdzie każdego dnia od rana do wieczora rozbrzmiewa śpiew połączony z medytacjami wyznawców buddyzmu.

 

Ze względu na wyjątkową topografię i klimat, Nepal pomimo niewielkiej powierzchni charakteryzuje się zadziwiającym bogactwem flory i fauny. żyje tam ponad 6500 gatunków roślin kwiatowych, 175 gatunków ssaków, 850 gatunków ptaków oraz 640 gatunków motyli. Pomimo tego, że Nepal zajmuje 0,09% powierzchni lądowej Ziemi, żyje w nim 5% gatunków wszystkich ssaków oraz 10% gatunków ptaków.

 

Populacja Nepalu to 28mln. ludzi należących do ponad 60 grup etnicznych, które zamieszkują różne regiony geograficzne, od nizinnego regionu Terrai po wioski w wysokich partiach Himalajów. Nepalczycy w zależności od grupy etnicznej różnią się wyznawaną religią, kulturą, porozumiewają się różnymi, często niezrozumiałymi dla innych mieszkańców Nepalu dialektami. Jednak mimo tych różnorodności oraz bardzo skromnych warunków życia mieszkańcy Nepalu są bardzo życzliwi, zaskakują pogodą ducha, otwartością i sympatią okazywaną turystom.